Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Alınması Gereken Tedbirler Nelerd

 

 1. Sanayi kuruluşları, gürültü sınırlarını normal seviyede tutmalı.
 2. Termik bacanın ses çıkarması engellenmeli.
 3. Kara ve demiryollarının yakınında oturan insanlar gürültü kirliliği konusunda bilinçlendirilmeli
 4. Görüntü estetiğini bozan binalar düzenlenmeli.
 5. Modern toplu konutlar yapılmalı.
 6. Dış görünüşü bakımsız olan fabrikalar kendilerine çekidüzen vermeli.
 7. Termik santral kaldırılmalı.
 8. Yeşil alanlar artırılmalı.
 9. Bir an önce doğalgaz kullanımına geçmeli.
 10. Fabrikalar bacalarına filtre takmalı.
 11. Çukur bölgelerde temiz hava akımını sağlayacak sistemler kurulmalı.
 12. Çevre kirliliği haritası çıkarılmalı.
 13. Hava kirliliği ölçümleri yapılmalı.
 14. Yeşil alanlar artırılmalı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !